Przewodniczący:

dr hab. inż. Roman Starosta

 

Zarząd oddziału:

dr hab. inż. Ryszard Dzięcielak

dr Agnieszka Fraska – sekretarz

dr hab. inż. Przemysław Litewka Prof. PP.

dr inż. Grażyna Sypniewska-Kamińska

dr Tomasz Walczak - skarbnik