XIII NKRM 2019

XIII Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki

Będlewo, 20 – 23 marca 2019 r.

W dniach 20-23 marca 2019 roku w Będlewie odbyła się XIII Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”, którą przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizował Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wraz z Zarządem Głównym, pod patronatem: Rektora Politechniki Poznańskiej, Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania. Wydarzenie zostało oceniona przez wielu Uczestników bardzo pozytywnie. Program konferencji objął: 25 referatów (w tym jeden plenarny), 13 plakatów i referat specjalny o życiu i twórczości Prof. Zbigniewa Kączkowskiego. Ogółem w konferencji uczestniczyło 110 osób. W ramach konferencji przygotowano książkę streszczeń (PDF do pobrania). Pod adresem https://chmura.put.poznan.pl/index.php/s/78Cl1MhBVK0YCTL dostępne są zdjęcia z obrad, Zjazdu Delegatów PTMTS oraz wycieczki do Rogalina.

 

 

Bardzo dziękujemy za aktywny udział w obradach i wydarzeniach towarzyszących.

 

 

Kalendarium:

I NKRM
Rynia
5 – 6 października 1996
II NKRM
Rynia
23 – 25 października 1998
III NKRM
Wisła
27 – 29 października 2000
IV NKRM
Wisła
14 – 16 lutego 2003
V NKRM
Wilga
8 – 10 kwietnia 2005
VI NKRM
Nowogród
15 – 18 marca 2007
VII NKRM
Rogów
6 – 8 czerwca 2008
VIII NKRM
Suchedniów
10 – 12 marca 2009
IX NKRM
Hucisko
17 – 19 marca 2011
X NKRM
Jarnołtówek
21 – 23 marca 2013
XI NKRM
Sarbinowo
18 – 20 marca 2015
XII NKRM
Supraśl
22 – 25 marca 2017

 

Tematyka konferencji obejmuje szeroko pojęte badania w obszarze mechaniki teoretycznej i stosowanej:

o   mechanika ośrodków ciągłych,

o   zmęczenie i mechanika pękania,

o   termomechanika,

o   biomechanika,

o   modelowanie w mechanice,

o   metody numeryczne w mechanice,

o   projektowanie optymalne i sterowanie,

o   mechanika materiałów,

o   zagadnienia stateczności i drgań,

o   zagadnienia interdyscyplinarne.

 

Komitet naukowy:

Zbigniew KOWALEWSKI – przewodniczący,

Witold ELSNER,

Paweł KŁOSOWSKI,

Tomasz KRZYŻYŃSKI,

Włodzimierz KURNIK,

Przemysław LITEWKA

Ryszard PĘCHERSKI,

Andrzej SEWERYN,

Roman STAROSTA.

 

 

Komitet organizacyjny:

Roman STAROSTA – przewodniczący,

Przemysław LITEWKA – zastępca przewodniczącego,

Magdalena MIERZWICZAK – sekretarz,

Tomasz WALCZAK,

Jakub GRABSKI,

Mikołaj BILSKI.

 

Kontakt:

Komitet Organizacyjny XIII NKRM 2019

dr inż. Magdalena MIERZWICZAK

Tel. 61 665 2387