Roman Starosta Przewodniczący
Agnieszka Fraska Sekretarz
Tomasz Walczak Skarbnik