Członkowie honorowi poznańskiego oddziału PTMTS

prof. dr hab. inż. Czesław Cempel

prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki

prof. dr hab. inż. Józef Kubik


Członkowie poznańskiego oddziału PTMTS

 
L.p. Nazwisko i imię Miejsce pracy

Zainteresowania naukowe

1 Boruszak Andrzej,
dr inż
Wielkopolska Izba Budownictwa Mechanika, konstrukcje trójwarstwowe 
2 Buczkowski Wiesław,
dr hab. inż. prof. nadzw
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Mechanika budowli, budownictwo rolnicze 
3 Buśkiewicz Jacek,
dr hab. inż.
 PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Teoria mechanizmów, dynamika maszyn, biomechanika 
4 Cempel Czesław, prof. dr hab. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Wibroakustyka, dynamika maszyn, inżynieria systemów
5 Chajda Jan, prof. dr inż. PP, Instytut Technologii Mechanicznej Metrologia techniczna, pomiary kół zębatych, stereometrii powierzchni, współrzędnościowa technika pomiarowa
6 Cieszko Mieczysław, prof. dr. hab. inż. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz Modelowanie materiałów, symulacja procesów fizycznych
7 Dobry Marian,
dr hab. inż.

PP, Instytut Mechaniki Stosowanej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wibroakustyka, dynamika maszyn, biomechanika 
8 Dudziak Marian,
prof. dr hab. inż.

PP, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Mechanika konstrukcji
9 Dzięcielak Ryszard,
dr hab. inż. prof. nadzw.

PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Termomechanika ośrodków porowatych nasyconych cieczą, propagacja fal w tych ośrodkach
10 Finke Szymon,
mgr inż.
  Wytrzymałość konstrukcji spawanych, dynamika pojazdów szynowych
11 Fraska Agnieszka
dr
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Mechanika, teoria sprężystości, metody bezsiatkowe, biomechanika
12 Fritzkowski Paweł
dr inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Modelowanie i symulacja ruchu lin i łańcuchów, dynamika układów wieloczłonowych, drgania i dynamika nieliniowa, metody analityczne i numeryczne w mechanice
13 Gapski Romuald,
mgr
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych Mechanika konstrukcji
14 Garstecki Andrzej,
prof. dr hab. inż.

PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Komputerowa mechanika konstrukcji, optymalizacja 
15 Garbowski Tomasz,
dr inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych Mechanika komputerowa, nieliniowa dynamika, problemy odwrotne, mechanika materiałów
16 Golec Maria, dr PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Mechanika, dynamika maszyn, drgania
17 Golec Zdzisław,
dr
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Mechanika, dynamika maszyn, drgania 
18 Grabski Jakub,
dr inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Mechanika płynów, wymiana ciepła, inżynieria biomedyczna, metody bezsiatkowe, metody sztucznej inteligencji
19 Grygorowicz Magdalena, dr inż. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Wytrzymałość i stateczność konstrukcji wielowarstwowych z rdzeniem z pianki metalowej
20 Guminiak Michał,
dr hab. inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych Mechanika konstrukcji budowlanych, metoda elementów brzegowych
21 Hoffmann Tadeusz, prof. dr hab. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Teoria pól połączonych, teoria ośrodków nieklasycznych, teoria elektromagnetyzmu
22 Husiar Bogdan,
dr
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych emeryt, mechanika konstrukcji
23 Jankowska Małgorzata, dr inż. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej  Mechanika ciał stałych
24 Jankowski Janusz,
dr hab.
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Mechanika bryły, termosprężystość
25 Jarzyński Franciszek, doc. dr inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych emeryt, mechanika konstrukcji
26 Joniak Stefan,
prof. dr hab. inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej emeryt, Stateczność konstrukcji, konstrukcje cienkościenne, wytrzymałość materiałów 
27 Kamiński Henryk,
dr hab. inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Mechanika, metoda numeryczne, MES
28 Kaźmierczak Henryk,
dr hab prof. nadzw 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Dynamika maszyn, degradacja struktur mechanicznych, metody energetyczne, diagnostyka maszyn
29 Kołodziej Jan,
prof. dr hab. inż.

PP, Instytut Mechaniki Stosowanej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
Metody komputerowe w mechanice, Mechanika płynów, metody bezsiatkowe
30 Kowalak Janina,
dr
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej  Mechanika, dynamika, wibroakustyka 
31 Kowalski Stefan,
prof. dr hab. inż.
PP, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej  Mechanika stosowana, inżynieria chemiczna i procesowa, hydro-termo-mechanika materiałów suszonych 
32 Kubik Józef, prof. dr hab. inż. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz  Mechanika materiałów porowatych, metody numeryczne 
33 Kuczma Mieczysław, prof. dr hab. inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Mechanika materiałów i konstrukcji, materiały z pamięcią kształtu, kompozyty, betony wysokowartościowe, metody komputerowe mechaniki, nierówności wariacyjne, zagadnienia komplementarności, metoda elementów skończonych 
34

Lewandowski Roman,
prof. dr hab. inż.

PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Mechanika konstrukcji budowlanych, liniowa i nieliniowa dynamika konstrukcji, redukcja drgań konstrukcji budowlanych 
35 Lewiński Jerzy,
dr hab.
PP  Mechanika 
36 Litewka Andrzej,
prof. dr hab. inż.
PP, Wydział Architektury  Mechanika materiałów i konstrukcji, mechanika uszkodzenia materiałów, mechanika budowli w architekturze historycznej 
37 Litewka Przemysław, dr hab. inż. prof. nadzw.  PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych Mechanika budowli, metoda elementów skończonych (MES), kontakt belka-belka 
38 Łańczak Władysław, prof. dr hab. inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Emeryt, mechanika konstrukcji budowlanych  
39 Łasecka-Plura Magdalena,
dr inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Mechanika budowli 
40 Łodygowski Tomasz, prof. dr hab. inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Mechanika konstrukcji, analiza plastyczna, biomechanika 
41 Magnucki Krzysztof, prof. dr hab. inż.  PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Stateczność konstrukcji, konstrukcje cienkościenne, optymalizacja 
42 Mielniczuk Janusz,
prof. dr hab. inż.
 PP, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn Mechanika ośrodków ciągłych (teoria plastyczności), mechanika ośrodków porowatych, teoria konstrukcji 
43 Mierzwiczak Magdalena,
dr inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej  Bezsiatkowe metody obliczeniowe, mechanika płynów, ruch ciepła 
44 Musielak Grzegorz dr inż. PP,  
45 Nieścierowicz Władysław, doc.   Emeryt  
46 Osmólski Wojciech,
prof. dr hab. inż
 PP, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Mechanika konstrukcji, mechanika pojazdów samochodowych 
47 Paczos Piotr, dr hab. inż. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej  Stateczność konstrukcji (powłoki, belki cienkościenne), zagadnienia sprężyste i sprężysto-plastyczne, metody numeryczne i eksperymentalne 
48 Pawlak Zdzisław,
dr hab. inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Mechanika konstrukcji budowlanych 
49 Piechowiak Tadeusz, 
dr hab. inż. prof. nadzw.
PP, Instytut Silników Spalinowych i Transportu  Dynamika pojazdów, konstrukcja pojazdów szynowych, modelowanie układów hamulcowych 
50 Przychodzki Maciej,
dr inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Mechanika konstrukcji budowlanych 
51 Puchałka Tadeusz,
prof. zw. dr hab. inż.
PP, Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej  Emeryt 
52 Rakowski Jerzy,
dr hab. inż. prof. nadzw.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Mechanika konstrukcji, metoda elementów skończonych, równania różnicowe 
53 Sałata Wojciech,
dr inż.
 PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Mechanika, wibroakustyka 
54 Sobczyńska-Kończak Zofia,
prof. dr hab. inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej  Emeryt. Termomechanika ośrodków porowatych, termodyfuzja 
55 Stańczak Marian,
dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Mechanika stosowana 
56 Starosta Roman,
dr hab. inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej  Mechanika teoretyczna, dynamika konstrukcji 
57 Sumelka Wojciech,
dr hab. inż. prof. nadzw.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Mechanika teoretyczna, matematyka, filozofia 
58 Sygulski Ryszard,
dr hab. inż.
 PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Mechanika budowli, mechanika konstrukcji metalowych 
59 Sypniewska-Kamińska Grażyna,
dr inż.
 PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Mechanika, metoda numeryczne, MES 
60 Tuliszka-Sznitko Ewa, prof. dr hab. inż PP, Katedra Techniki Cieplnej  Technika cieplna 
61 Walczak Tomasz,
dr
 PP, Instytut Mechaniki Stosowanej Mechanika komputerowa, biomechanika 
62 Wdowicki Jacek,
dr

PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 
Analiza statyczna, dynamiczna i nieliniowa budynków wysokich, metody komputerowe w obliczeniach konstrukcji 
63 Wielentejczyk Przemysław, dr inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Mechanika konstrukcji budowlanych 
64 Wierszycki Marcin,
dr inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych  Modelowanie numeryczne MES, mechanika materiałów 
65 Wiśniewski Stanisław, prof. dr hab. inż. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej  Emeryt, mechanika 
66 Witkowski Dawid,
inż.
Instytut Pojazdów Szynowych, TABOR   Wytrzymałość materiałów, pojazdy szynowe 
67 Woelke Stanisław,
dr hab. inż. prof. PP
PP, Wydział Architektury Mechanika stosowana, wibroakustyka, mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych 
68 Wosiewicz Bogdan,
prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Mechanika budowli, budownictwo rolnicze 
69 Wróblewski Piotr, 
mgr inż.
 PP, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Mechanika