Członkowie honorowi poznańskiego oddziału PTMTS

prof. dr hab. inż. Czesław Cempel

prof. dr hab. inż. Andrzej Garsecki

prof. dr hab. inż. Józef Kubik

prof. dr hab. inż. Henryk Mikołajczak

Członkowie poznańskiego oddziału PTMTS

 
L.p. Nazwisko i imię Miejsce pracy Adres

Zainteresowania naukowe

1 Boruszak Andrzej,
dr inż
Wielkopolska Izba Budownictwa   Mechanika, konstrukcje trójwarstwowe 
2 Buczkowski Wiesław,
dr hab. inż. prof. nadzw
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu   Mechanika budowli, budownictwo rolnicze 
3 Buśkiewicz Jacek,
dr hab. inż.
 PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Teoria mechanizmów, dynamika maszyn, biomechanika 
4 Cempel Czesław, prof. dr hab. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Wibroakustyka, dynamika maszyn, inżynieria systemów
5 Chajda Jan, prof. dr inż. PP, Instytut Technologii Mechanicznej   Metrologia techniczna, pomiary kół zębatych, stereometrii powierzchni, współrzędnościowa technika pomiarowa
6 Cieszko Mieczysław, prof. dr. hab. inż. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz   Modelowanie materiałów, symulacja procesów fizycznych
7 Dobry Marian,
dr hab. inż.

PP, Instytut Mechaniki Stosowanej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
  Wibroakustyka, dynamika maszyn, biomechanika 
8 Dudziak Marian,
prof. dr hab. inż.

PP, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
  Mechanika konstrukcji
9 Dzięcielak Ryszard,
dr hab. inż. prof. nadzw.

PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
  Termomechanika ośrodków porowatych nasyconych cieczą, propagacja fal w tych ośrodkach
10 Finke Szymon,
mgr inż.
    Wytrzymałość konstrukcji spawanych, dynamika pojazdów szynowych
11 Fraska Agnieszka
dr
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Mechanika, teoria sprężystości, metody bezsiatkowe, biomechanika
12 Fritzkowski Paweł
dr inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Modelowanie i symulacja ruchu lin i łańcuchów, dynamika układów wieloczłonowych, drgania i dynamika nieliniowa, metody analityczne i numeryczne w mechanice
13 Gapski Romuald,
mgr
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych   Mechanika konstrukcji
14 Garstecki Andrzej,
prof. dr hab. inż.

PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
  Komputerowa mechanika konstrukcji, optymalizacja 
15 Garbowski Tomasz,
dr inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych   Mechanika komputerowa, nieliniowa dynamika, problemy odwrotne, mechanika materiałów
16 Golec Maria, dr PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Mechanika, dynamika maszyn, drgania
17 Golec Zdzisław,
dr
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Mechanika, dynamika maszyn, drgania 
18 Grabski Jakub,
dr inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Mechanika płynów, wymiana ciepła, inżynieria biomedyczna, metody bezsiatkowe, metody sztucznej inteligencji
19 Grygorowicz Magdalena, dr inż. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Wytrzymałość i stateczność konstrukcji wielowarstwowych z rdzeniem z pianki metalowej
20 Guminiak Michał,
dr hab. inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych   Mechanika konstrukcji budowlanych, metoda elementów brzegowych
21 Hoffmann Tadeusz, prof. dr hab. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu   Teoria pól połączonych, teoria ośrodków nieklasycznych, teoria elektromagnetyzmu
22 Husiar Bogdan,
dr
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych   emeryt, mechanika konstrukcji
23 Jankowska Małgorzata, dr inż. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej    Mechanika ciał stałych
24 Jankowski Janusz,
dr hab.
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy   Mechanika bryły, termosprężystość
25 Jarzyński Franciszek, doc. dr inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych   emeryt, mechanika konstrukcji
26 Joniak Stefan,
prof. dr hab. inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   emeryt, Stateczność konstrukcji, konstrukcje cienkościenne, wytrzymałość materiałów 
27 Kamiński Henryk,
dr hab. inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Mechanika, metoda numeryczne, MES
28 Kaźmierczak Henryk,
dr hab prof. nadzw 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych   Dynamika maszyn, degradacja struktur mechanicznych, metody energetyczne, diagnostyka maszyn
29 Kołodziej Jan,
prof. dr hab. inż.

PP, Instytut Mechaniki Stosowanej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
  Metody komputerowe w mechanice, Mechanika płynów, metody bezsiatkowe
30 Kowalak Janina,
dr
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej    Mechanika, dynamika, wibroakustyka 
31 Kowalski Stefan,
prof. dr hab. inż.
PP, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej    Mechanika stosowana, inżynieria chemiczna i procesowa, hydro-termo-mechanika materiałów suszonych 
32 Kubik Józef, prof. dr hab. inż. Uniw. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz    Mechanika materiałów porowatych, metody numeryczne 
33 Kuczma Mieczysław, prof. dr hab. inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Mechanika materiałów i konstrukcji, materiały z pamięcią kształtu, kompozyty, betony wysokowartościowe, metody komputerowe mechaniki, nierówności wariacyjne, zagadnienia komplementarności, metoda elementów skończonych 
34

Lewandowski Roman,
prof. dr hab. inż.

PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Mechanika konstrukcji budowlanych, liniowa i nieliniowa dynamika konstrukcji, redukcja drgań konstrukcji budowlanych 
35 Lewiński Jerzy,
dr hab.
PP    Mechanika 
36 Litewka Andrzej,
prof. dr hab. inż.
PP, Wydział Architektury    Mechanika materiałów i konstrukcji, mechanika uszkodzenia materiałów, mechanika budowli w architekturze historycznej 
37 Litewka Przemysław, dr hab. inż. prof. nadzw.  PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych   Mechanika budowli, metoda elementów skończonych (MES), kontakt belka-belka 
38 Łańczak Władysław, prof. dr hab. inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Emeryt, mechanika konstrukcji budowlanych  
39 Łasecka-Plura Magdalena,
dr inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Mechanika budowli 
40 Łodygowski Tomasz, prof. dr hab. inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Mechanika konstrukcji, analiza plastyczna, biomechanika 
41 Magnucki Krzysztof, prof. dr hab. inż.  PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Stateczność konstrukcji, konstrukcje cienkościenne, optymalizacja 
42 Mielniczuk Janusz,
prof. dr hab. inż.
 PP, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn   Mechanika ośrodków ciągłych (teoria plastyczności), mechanika ośrodków porowatych, teoria konstrukcji 
43 Mierzwiczak Magdalena,
dr inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej    Bezsiatkowe metody obliczeniowe, mechanika płynów, ruch ciepła 
44 Mikołajczak Henryk,
prof. dr hab.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu    Emeryt 
45 Musielak Grzegorz dr inż. PP,  
46 Nieścierowicz Władysław, doc.     Emeryt  
47 Osmólski Wojciech,
prof. dr hab. inż
 PP, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych   Mechanika konstrukcji, mechanika pojazdów samochodowych 
48 Paczos Piotr, dr hab. inż. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej    Stateczność konstrukcji (powłoki, belki cienkościenne), zagadnienia sprężyste i sprężysto-plastyczne, metody numeryczne i eksperymentalne 
49 Pawlak Zdzisław,
dr hab. inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Mechanika konstrukcji budowlanych 
50 Piechowiak Tadeusz, 
dr hab. inż. prof. nadzw.
PP, Instytut Silników Spalinowych i Transportu    Dynamika pojazdów, konstrukcja pojazdów szynowych, modelowanie układów hamulcowych 
51 Przychodzki Maciej,
dr inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Mechanika konstrukcji budowlanych 
52 Puchałka Tadeusz,
prof. zw. dr hab. inż.
PP, Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej    Emeryt 
53 Rakowski Jerzy,
dr hab. inż. prof. nadzw.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Mechanika konstrukcji, metoda elementów skończonych, równania różnicowe 
54 Sałata Wojciech,
dr inż.
 PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Mechanika, wibroakustyka 
55 Sobczyńska-Kończak Zofia,
prof. dr hab. inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej    Emeryt. Termomechanika ośrodków porowatych, termodyfuzja 
56 Stańczak Marian,
dr inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu    Mechanika stosowana 
57 Starosta Roman,
dr hab. inż.
PP, Instytut Mechaniki Stosowanej    Mechanika teoretyczna, dynamika konstrukcji 
58 Sumelka Wojciech,
dr hab. inż. prof. nadzw.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Mechanika teoretyczna, matematyka, filozofia 
59 Sygulski Ryszard,
dr hab. inż.
 PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
  Mechanika budowli, mechanika konstrukcji metalowych 
60 Sypniewska-Kamińska Grażyna,
dr inż.
 PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Mechanika, metoda numeryczne, MES 
61 Szyc Wacław, dr hab. inż. prof. PP PP, Instytut Mechaniki Stosowanej    Emeryt. Wytrzymałości i stateczność konstrukcji cienkościennych, teoria powłok, teoria prętów cienkościennych  
62 Tuliszka-Sznitko Ewa, prof. dr hab. inż PP, Katedra Techniki Cieplnej    Technika cieplna 
63 Walczak Tomasz,
dr
 PP, Instytut Mechaniki Stosowanej   Mechanika komputerowa, biomechanika 
64 Wdowicki Jacek,
dr

PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 
  Analiza statyczna, dynamiczna i nieliniowa budynków wysokich, metody komputerowe w obliczeniach konstrukcji 
65 Wielentejczyk Przemysław, dr inż. PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych    Mechanika konstrukcji budowlanych 
66 Wierszycki Marcin,
dr inż.
PP, Instytut Konstrukcji Budowlanych   

 

Modelowanie numeryczne MES, mechanika materiałów 
67 Wiśniewski Stanisław, prof. dr hab. inż. PP, Instytut Mechaniki Stosowanej    Emeryt, mechanika 
68 Witkowski Dawid,
inż.
Instytut Pojazdów Szynowych, TABOR     Wytrzymałość materiałów, pojazdy szynowe 
69 Woelke Stanisław,
dr hab. inż. prof. PP
PP, Wydział Architektury   Mechanika stosowana, wibroakustyka, mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych 
70 Wosiewicz Bogdan,
prof. dr hab. inż.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu    Mechanika budowli, budownictwo rolnicze 
71 Wróblewski Piotr, 
mgr inż.
 PP, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu   
Mechanika